REKRUTACJA NA NOWY ROK SZKOLNY 2022/2023 (kliknij w pasek)

Czcionka:

A+A-

Kontrast:

PROCEDURY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA

PROCEDURY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA

 

UWAGA RODZICE

W Przedszkolu wyznaczona osoba – Pan Włodzimierz Wiąz na ul. Wronieckiej 13 i Pan Adam Majewski na ul. Rolnej 2  kieruje Rodziców z dziećmi do sal i pilnuje przestrzegania procedur bezpieczeństwa na terenie Przedszkola Miejskiego  nr 1 „Bajkowy Świat” w Czarnkowie, które są zgodne z wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z 25 sierpnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku od lat 3-IV aktualizacja.

 

Dzieci do przedszkola schodzą się od godziny 6:30 do godziny 8:00. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej Przedszkola z zachowaniem zasady - 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi i  w odstępie od kolejnego rodzica  z dzieckiem/dziećmi 1,5 m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). W szatni danej grupy może przebywać TYLKO jeden rodzic z dzieckiem. Proszę więc przychodzić wcześniej           i czas „pożegnania” skrócić do minimum., żeby czas oczekiwania na wejście do przedszkola był, jak najkrótszy. 

 

Dzieci odbierane z przedszkola przez rodziców/opiekunów mogą być od godziny 14:30 do godziny 16:00. Rodzic dzwoni do sali,     w której przebywa dziecko, przedstawia się i informuje po, które dziecko przyszedł. Czeka cierpliwie przed przedszkolem. Pani    z grupy sprowadza dziecko do drzwi wyjściowych i przekazuje czekającemu przed przedszkolem rodzicowi. Rodzice czekają przed przedszkolem zachowują między sobą bezpieczną odległość nie mniejszą niż 1,5 m.

 

Data dodania: 2020-09-01 10:00:00
Data edycji: 2020-12-05 17:03:34
Ilość wyświetleń: 564
Godło
Kontakt

64-700 Czarnków

ul. Wroniecka 13

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej