WOLNE MIEJSCA W PRZEDSZKOLU NA NOWY ROK SZKOLNY 2023/2024 (kliknij w pasek)

Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Historia przedszkola

Przedszkole rozpoczęło działalność w roku 1948 przy ul. Staroszkolnej 2. 

Było wówczas jedynym w mieście. W latach sześćdziesiątych dysponowało 120 miejscami. Ta jedyna placówka nie mogła zaspokoić potrzeb rozwijającego się miasta. W roku 1965 przystąpiono do budowy obok starego budynku nowego przedszkola przy ul. Wronieckiej, które swą działalność rozpoczęło trzy lata później i istnieje do dziś. W 2001 roku  Przedszkole Nr 3 przy ul. Rolnej zostało przejęte w zarządzanie przez Przedszkole Miejskie Nr 1.

W obecnej strukturze stanowimy jedną placówkę Przedszkole Miejskie Nr 1 "Bajkowy Świat". W roku szkolnym 2022/2023 przedszkole dysponuje 240 miejscami. W przedszkolu pracuje 20 nauczycieli, 26 pracowników administracji i obsługi. W przedszkolu jest dziesięć oddziałów: sześć w budynku przy ulicy Wronieckiej i cztery w budynku przy ulicy Rolnej.
Przez lata swojej działalności przedszkole zmieniało nazwy, było Państwowe, Miejskie, Publiczne, a teraz jest Przedszkolem Miejskim.

 

Przez 60 lat istnienia placówką kierowały:

 • Alicja Purgiel - od 1948 do 1960
 • Zofia Dymkowska - od 1960 do 1974
 • Maria Sowińska - od 1974 do 1991
 • Stefania Bejnarowicz - od 1991 do 2004
 • Gabriela Jeżewska - od 2004 do 1999
 • Od 2019 do chwili obecnej - Katarzyna Just


Wszystkie dyrektorki dokonywały wszelkich starań, żeby przedszkole funkcjonowało na coraz wyższym poziomie. Troska o dobro wychowanków oraz rosnące wymagania stawiane przed wychowaniem przedszkolnym i przed nauczycielami były motywacją do podnoszenia kwalifikacji, doskonalenia ich wiedzy, umiejętności i warsztatu pracy. Nagle zrodził się pomysł, żeby przedszkole z tak długim stażem miało imię. Przy wyborze kierowano się propozycjami podanymi przez dzieci, rodziców, nauczycieli i pracowników przedszkola. Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców podjęła decyzję.

 

Zadecydowano, że przedszkole otrzyma imię „Bajkowy Świat”.

Nadanie imienia miało miejsce - 4 grudnia 2008r.

 

Umotywowano, to tym, że spośród wielu gatunków literackich bajki zajmują wyjątkowe miejsce w literaturze, a ich rola w wychowaniu jest właściwie nie do zastąpienia. Bajki to najbliższe dziecku utwory, w których świat realny miesza się z fantastycznym i razem tworzą zrozumiałą rzeczywistość. Bajki silnie działają na wyobraźnię dziecka, pozwalają wczuć się w motywy postępowania ludzi, w ich przeżycia, uczą rozumienia ludzi, oraz rozróżniania dobra i zła. Dzięki bajkom dzieci poznają język literacki, zapoznają się z jego bogactwem i nabywają umiejętność poprawnego wysławiania się.

 

Dzieci głęboko przeżywają treść, opowiadań, baśni – nie są biernymi ich odbiorcami. Chętnie naśladują w zabawach i inscenizacjach postępowanie bliskich im bohaterom. Często same tworzą z niezwykłą pomysłowością, interesujące opowiadania i historyjki. W bajkach tych śledząc losy wykreowanych przez dzieci bohaterów, możemy zrozumieć co dzieci przeżywają, jakie emocje im towarzyszą , ponadto w ten sposób dzieci tworzą własny system norm i zasad, rozszerzają świadomość. Bajka jest narzędziem służącym nadrzędnemu celowi, jakim jest edukacja, odgrywa istotną rolę w wykreowaniu osobowości małego człowieka. Praca z dziećmi cały czas zatem w różnych formach opiera się na literaturze jaką jest bajka. Doceniając rolę bajki w codziennej pracy przedszkola nie sposób oprzeć się opinii, że dzieci, które chodzą do przedszkola znajdują się w bajkowym świecie i stąd ta nazwa.

 

Dzieci z przedszkola chodzą do grup o bajkowych nazwach:

 • Smerfy;
 • Jaś i Małgosia;
 • Rybki;
 • Krasnale;
 • Królewna Śnieżka;
 • Kubuś Puchatek;
 • Plastusie;
 • Skrzaty;
 • Troskliwe Misie;
 • Pszczółka Maja.
Data dodania: 2018-04-17 13:11:28
Data edycji: 2023-01-21 13:41:37
Ilość wyświetleń: 1867
godło Polski - link do strony głównej
Kontakt

64-700 Czarnków

ul. Wroniecka 13

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej