• Demo Image


  • Demo Image
     
  • Demo Image
  • Demo Image

Przedszkole rozpoczęło działalność w roku 1948 przy ul. Staroszkolnej 2.
Było wówczas jedynym w mieście. W latach sześćdziesiątych dysponowało 120 miejscami. Ta jedyna placówka nie mogła zaspokoić potrzeb rozwijającego się miasta. W roku 1965 przystąpiono do budowy obok starego budynku nowego przedszkola przy ul. Wronieckiej, które swą działalność rozpoczęło trzy lata później i istnieje do dziś. W 2001r.  Przedszkole Nr 3 przy ul. Rolnej zostało przejęte w zarządzanie przez Przedszkole Miejskie Nr 1. W obecnej strukturze stanowimy jedną placówkę Przedszkole Miejskie Nr 1 "Bajkowy Świat". W roku szkolnym 2016/2017 przedszkole dysponuje 220 miejscami. W przedszkolu jest dziewięć oddziałów: sześć w budynku przy ulicy Wronieckiej i trzy przy w budynku przy ulicy Rolnej.
Przez lata swojej działalności przedszkole zmieniało nazwy, było Państwowe, Miejskie, Publiczne, a teraz jest Przedszkolem Miejskim.
Przez prawie 70 lat istnienia placówką kierowały:

  • Alicja Purgiel -  od 1948 do 1960
  • Zofia Dymkowska -  od 1960 do 1974
  • Maria Sowińska  - od 1974 do 1991
  • Stefania Bejnarowicz  -  od 1991 do 2004
  • Gabriela Jeżewska - od 2004 do chwili obecnej.


Dzieci z bajkowego przedszkola chodzą do sal o bajkowych nazwach:
- Smerfy
- Jaś i Małgosia
- Rybki
- Krasnale
- Królewna Śnieżka
- Kubuś Puchatek
- Plastusie
- Skrzaty
- Troskliwe Misie

Sale zajęć dla dzieci są wszechstronne, funkcjonalne, przytulnie i bezpiecznie urządzone. Wyposażone w zabawki, pomoce dydaktyczne i sprzęt do zabaw.
Każdy oddział posiada własną szatnię, łazienkę i sanitariaty.
Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30. do 16.00.
W przedszkolu panuje życzliwa i wesoła atmosfera sprzyjająca zabawie i pracy.

Kadra pedagogiczna posiada kwalifikacje do pracy wychowawczo-dydaktycznej
z dziećmi w wieku przedszkolnym.  Kadra pedagogiczna systematycznie doskonali swoje umiejętności, w pracy z dziećmi korzystają z różnych metod technik i narzędzi pracy.
Na terenie przedszkola odbywa się szereg imprez i uroczystości oraz wycieczek:
- Dzień Przedszkolaka
- Sprzątanie Świata
- Dzień Pluszowego Misia
- Dzień Życzliwości
- Wróżby Andrzejkowe
- Bal Mikołajkowy
- Spotkania Jasełkowe
- Dzień Babci i Dziadka
- Bal karnawałowy
- Powitanie wiosny
- Dzień Matki
- Festyny i pikniki rodzinne
- Uroczyste zakończenie roku szkolnego dla 6 latków
- Dzień Dziecka
- Edukacyjne spotkania ze sztuką

W uzgodnieniu z rodzicami i za ich zgodą w przedszkolu prowadzone są zajęcia dodatkowe oraz pomoc psychologiczno-pedagogiczna:
- język angielski
- koncerty muzyczne
- teatrzyki
- zajęcia logopedyczne 
- zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
- zajęcia z kształcenia specjalnego

Rodzice są informowani o realizacji działań przedszkola (gazetki na hollach, w czasie zebrań, strona internetowa) zawartych w opracowanych przez nauczycieli dokumentach: Roczny Plan Pracy, Harmonogram Imprez i uroczystości, Program Profilaktyczny, Program Wychowawczy,
Współpracujemy  z różnymi instytucjami, placówkami, urzędami, wychodzimy
z dziećmi poza przedszkole: występy dzieci dla seniorów ze Związku emerytów
i rencistów,  dla Związku niedowidzących, dla pracowników Urzędu Miasta, Starostwa Powiatowego, dla przedsiębiorców, dla małżeństw – 50 gody.
Praca z dziećmi w przedszkolu zauważana jest przez środowisko lokalne – dzieci występują w amfiteatrze, na Placu Wolności. Biorą udział w imprezach
i uroczystościach  organizowanych przez MCK, np. Święto mleka,
Dzieci biorą udział w różnych konkursach i akcjach organizowanych przez przedszkole, przez instytucje (Powiatowe Przeglądy piosenki przedszkolnej, konkursy plastyczne) ogólnopolskie „Góra grosza”, „Cała Polska czyta dzieciom” – otrzymujemy certyfikaty, dyplomy, statuetki.

Pracownicy Przedszkola Miejskiego Nr 1 „Bajowy Świat” w Czarnkowie

w roku szkolnym 2017/2018

 

 

Dyrektor:

mgr Gabriela Jeżewska

 

Wicedyrektor:

mgr Małgorzata Pietras

 

 

Grupa „Smerfy”

Nauczycielki:

mgr Izabela Kłos

mgr Beata Wyrembek

Pomoc nauczyciela:

Sławomira Filoda

Dominika Sotek

 

 

Grupa „Plastusie”

Nauczycielki:

mgr Krystyna Waszak

mgr Miroslava Banaszak

Pomoc nauczyciela:

Justyna Żytkiewicz

 

Grupa „Kubuś Puchatek”

Nauczycielki:

mgr Wiesława Redmann

mgr Alina Szczublewska

mgr Gabriela Jeżewska

mgr Małgorzata Pietras

Pomoc nauczyciela:

mgr Danuta Kaczmarek

 

 

Grupa „Rybki”

Nauczycielki:

mgr Hanna Kijanka

mgr Sylwia Nawrot

mgr Beata Wyrembek

Pomoc nauczyciela:

Elżbieta Piotrowska

 

 Grupa „Krasnale”

Nauczycielki:

  mgr Katarzyna Just

  mgr Alina Szczublewska

 Pomoc nauczyciela:

 Hanna Łazowska

 

 

Grupa „Skrzaty”

Nauczycielki:

 mgr Urszula Siemieniewska

 mgr Bogusława Kluska

Pomoc nauczyciela:

Emilia Wicher

 

   Grupa „Królewna Śnieżka”

Nauczycielki:

   mgr Małgorzata Kaczmarek

 Pomoc nauczyciela:

 Bernadyna Wylegała

mgr Bernadeta Słaboszewska

 

 

Grupa „Jaś i Małgosia”

Nauczycielki:

Joanna Góral-Przesłańska

Pomoc nauczyciela:

Małgorzata Kolassa

 

 

Grupa „Troskliwe Misie”

Nauczycielki:

mgr Milena Sikora

mgr Sylwia Nawrot

mgr Małgorzata Pietras

Pomoc nauczyciela:

mgr Lucyna Dezor

 

 

Logopeda

 

mgr Monika Wesołek – Wolska

mgr Eliza Skowron

 

 

Zajęcia psychologiczno-pedagogiczne

 

mgr Hanna Wardyńska

mgr Joanna Wicher

mgr Patryk Dziabas

 

 

Język angielski

 

mgr Miroslava Banaszak

 

 

Religia

 

mgr Urszula Rychlik

 

Intendent

 

Teresa Wyrwa

 

 

Sekretarka

 

mgr Alina Sommerfeld

 

Pracownicy kuchni:

 

Renata Bednarek

Magdalena Furman

Agnieszka Filoda

Arleta Misiołek

Małgorzata Kita

 

 

Woźni, dozorcy:

 

Adam Majewski

Włodzimierz Wiąz