WITAMY W GRUPIE KRÓLEWNY ŚNIEŻKI

 

Grupa „Królewna Śnieżka”
    Bardzo miło witamy wszystkich Rodziców i Dzieci w roku szkolnym 2017/18
Nasza grupa to „Królewna Śnieżka”. Grupa liczy 25 dzieci, są to dzieci w wieku 5 i 6 lat .W grupie jest 12 dziewczynek i 13 chłopców. Dzieci są pod opieką pań: mgr Małgorzaty Kaczmarek, Bernadyny Wylegały i mgr Bernadety Słaboszewskiej.
Do pracy z grupą wybraliśmy program „Nasze przedszkole”. Wykorzystując naturalny potencjał dzieci, stwarzamy warunki umożliwiające zdobywanie przez nie nowych doświadczeń - wiedzy i umiejętności. W grupie ,,Królewny Śnieżki” kładzie się nacisk na przestrzeganie przedszkolnych zasad współżycia w grupie rówieśniczej. Przyswajamy nawyki kulturalnego i serdecznego zachowania wobec kolegów. Uczymy się zgodnego współdziałania w zespole i podejmowania prób rozwiązywania konfliktów na drodze negocjacji. Uczymy się myśleć, mówić, słuchać i rozumieć. Najważniejsze, by każdy dzień sprawiał dzieciom radość, a na ich twarzach był zawsze widoczny uśmiech.
    Życzymy więc wszystkim dzieciom samych radosnych i ciekawych chwil w przedszkolu, a Rodzicom życzymy, aby nie ustawali w budowaniu i odkrywaniu osobowości swoich dzieci.