REKRUTACJA NA NOWY ROK SZKOLNY 2022/2023 (kliknij w pasek)

Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Nadanie imienia

Nadanie imienia - 4 grudnia 2008r.


Uzasadnienie wyboru imienia:


Warto przypomnieć, że nasze przedszkole rozpoczęło działalność w roku 1948 przy ul. Staroszkolnej 2. Było wówczas jedynym w mieście. W latach sześćdziesiątych dysponowało 120 miejscami. Ta jedyna placówka nie mogła zaspokoić potrzeb rozwijającego się miasta. W roku 1965 przystąpiono do budowy obok starego budynku nowego przedszkola na ul.Wronieckiej , które swą działalność rozpoczęło trzy lata później i istnieje do dziś. 

 


Przez te wszystkie lata przedszkole zmieniało nazwy, było Państwowe, Miejskie, Publiczne i teraz znów będzie Przedszkolem Miejskim.

 


Obecnie do przedszkola uczęszcza 186 dzieci. W przedszkolu pracuje 14 nauczycieli, 16 pracowników administracji i obsługi.

 

Przez 60 lat istnienia placówką kierowały:

 • Alicja Purgiel - od 1948 do 1960
 • Zofia Dymkowska - od 1960 do 1974
 • Maria Sowińska - od 1974 do 1991
 • Stefania Bejnarowicz - od 1991 do 2004
 • Gabriela Jeżewska - od 2004 do 1999
 • Od 2019 do chwili obecnej - Katarzyna Just


Wszystkie dyrektorki dokonywały wszelkich starań, żeby przedszkole funkcjonowało na coraz wyższym poziomie. Troska o dobro wychowanków oraz rosnące wymagania stawiane przed wychowaniem przedszkolnym i przed nauczycielami były motywacją do podnoszenia kwalifikacji, doskonalenia ich wiedzy, umiejętności i warsztatu pracy.
Nagle zrodził się pomysł, żeby przedszkole z tak długim stażem miało imię. Przy wyborze kierowano się propozycjami podanymi przez dzieci, rodziców, nauczycieli i pracowników przedszkola. Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców podjęła decyzję.

 

Zadecydowano, że przedszkole otrzyma imię „Bajkowy Świat”

 

Umotywowano, to tym, że:

spośród wielu gatunków literackich bajki zajmują wyjątkowe miejsce w literaturze, a ich rola w wychowaniu jest właściwie nie do zastąpienia. Bajki to najbliższe dziecku utwory, w których świat realny miesza się z fantastycznym i razem tworzą zrozumiałą rzeczywistość. Bajki silnie działają na wyobraźnię dziecka, pozwalają wczuć się w motywy postępowania ludzi, w ich przeżycia, uczą rozumienia ludzi, oraz rozróżniania dobra i zła. Dzięki bajkom dzieci poznają język literacki, zapoznają się z jego bogactwem i nabywają umiejętność poprawnego wysławiania się.

 

Dzieci głęboko przeżywają treść, opowiadań, baśni – nie są biernymi ich odbiorcami. Chętnie naśladują w zabawach i inscenizacjach postępowanie bliskich im bohaterom. Często same tworzą z niezwykłą pomysłowością, interesujące opowiadania i historyjki. W bajkach tych śledząc losy wykreowanych przez dzieci bohaterów, możemy zrozumieć co dzieci przeżywają, jakie emocje im towarzyszą , ponadto w ten sposób dzieci tworzą własny system norm i zasad, rozszerzają świadomość. Bajka jest narzędziem służącym nadrzędnemu celowi, jakim jest edukacja, odgrywa istotną rolę w wykreowaniu osobowości małego człowieka. Praca z dziećmi cały czas zatem w różnych formach opiera się na literaturze jaką jest bajka. Doceniając rolę bajki w codziennej pracy przedszkola nie sposób oprzeć się opinii, że dzieci, które chodzą do przedszkola znajdują się w bajkowym świecie i stąd ta nazwa.

 

Dzisiaj, w przeddzień Mikołaja, dzieci otrzymają prezent szczególny, inny, prezent, który pozostanie na zawsze. Prezent dla swojego przedszkola, imię „Bajkowy Świat” Dzieci z bajkowego przedszkola chodzą do sal o bajkowych nazwach. Przy wszystkich gościach dyrektor przedszkola nadała nazwy grup:

 • Smerfy
 • Jaś i Małgosia
 • Złote rybki
 • Krasnale
 • Królewna Śnieżka
 • Kubuś Puchatek
 • Plastusie
 • Skrzaty

 

Dzieci już teraz jako pełnoprawni członkowie Przedszkola Bajkowy Świat złożyły uroczyste ślubowanie odpowiadając na pytania dyrektora: ślubujemy


Czy Wy dzieci z Przedszkola Bajkowy Świat
Będziecie zawsze bawić się i śmiać?

 

Że będziecie zgłębiać magiczną wiedzę bajek,
I codziennie odwiedzać bajkową krainę
Za dnia i w głębokim śnie?

 

Że będziecie strzec dobra i zwyciężać zło?

 

Że będziecie dbać o to
By bajka jasno wyznaczała drogę życia?

Data dodania: 2018-04-17 13:11:28
Data edycji: 2020-08-11 10:03:20
Ilość wyświetleń: 1275
Godło
Kontakt

64-700 Czarnków

ul. Wroniecka 13

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej