REKRUTACJA NA NOWY ROK SZKOLNY 2022/2023 (kliknij w pasek)

Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Ewaluacja zewnętrzna 2014

Szanowni Rodzice

O ewaluacji zewnętrznej w przedszkolu

 


Ewaluacja zewnętrzna polega na zbieraniu i analizowaniu informacji na temat funkcjonowania przedszkola w obszarach wyznaczonych przez wymagania państwa, zakończona jest raportem sporządzonym przez wizytatorów.

 

Raport z ewaluacji problemowej dotyczył trzech wymagań.

  1. Procesy wspomagające rozwój i edukację dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się.
  2. Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.
  3. Respektowane są normy społeczne

 

Ewaluacja ma także na celu ustalenie poziomu spełnienia przez przedszkole wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7.10.2019 wraz ze zmianami z dnia 10.05.2013.
Przedszkole może spełnić wymagania na pięciu poziomach.


Nasze przedszkole uzyskało w jednym wymaganiu poziom A, a w dwóch wymaganiach poziom B. Poziom A oznacza bardzo wysoki poziom spełnienia badanych wymagań, poziom B oznacza wysoki poziom spełnienia badanych wymagań .

 


Zaprezentowane wnioski są rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w przedszkolu przez wizytatorów do spraw ewaluacji:

  1. Prowadzona przez nauczycieli praca indywidualna oraz właściwie dobrane metody i formy pracy odpowiadają potrzebom edukacyjnym i możliwościom psychofizycznym dzieci.
  2. Monitorowanie zaplanowanych działań i formułowane na ich podstawie wnioski przyczyniają się do poprawy efektywności procesu wspomagania rozwoju i edukacji dzieci.
  3. Stosowanie nowatorskich rozwiązań programowych, udział w projektach, akcjach oraz realizacja własnych programów wspomaga wszechstronny rozwój dziecka na miarę jego możliwości.
  4. Przedszkole w wysokim stopniu zapewnia dzieciom bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne.
  5. W przedszkolu dominują wzajemne relacje oparte na szacunku i zaufaniu dyrektora, nauczycieli, dzieci, rodziców oraz pracowników niepedagogicznych.
  6. Działania przedszkola są skuteczne w budowaniu postaw odpowiedzialności w działaniu i relacjach społecznych.

 


WSZYSTKIM RODZICOM, PRACOWNIKOM I PARTNEROM WSPÓŁPRACUJĄCYM Z NASZYM PRZEDSZKOLEM BARDZO DZIĘKUJEMY ZA SZCZEGÓLNE ZAANGAŻOWANIE PODCZAS PRZEBIEGU EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ W DNIACH 23.01.2014 - 5.02.2014.

Data dodania: 2018-04-17 13:15:11
Data edycji: 2018-04-17 13:17:17
Ilość wyświetleń: 976
Godło
Kontakt

64-700 Czarnków

ul. Wroniecka 13

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej