Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2019/2020

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2019/2020

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA I WIĘCEJ INFORMACJI W ZAKŁADCE REKRUTACJA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego:
Od 4 do 12 lutego rodzice dziecka składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim Nr 1 „Bajkowy Świat” w Czarnkowie.

2. Od 13 lutego rozpoczyna się postępowanie rekrutacyjne:

  • od 13 lutego do 15 marca - wydawanie i przyjmowanie wniosków
    o przyjęcie dziecka do przedszkola,

  • od 18 marca do 21 marca - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnienia przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

  • 22 marca - godz. 900 opublikowanie na tablicy ogłoszeń przedszkola listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,

  • od 25 marca do 29 marca - pisemne składanie potwierdzenia przez rodzica/ opiekuna prawnego woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia,

  • 4 kwietnia podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

 

 

 

 

Data dodania: 2019-02-11 09:07:29
Data edycji: 2019-03-06 13:53:25
Ilość wyświetleń: 499
Godło
Kontakt

64-700 Czarnków

ul. Wroniecka 13

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button