Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Rekrutacja

Szanowni Państwo,

 

W życiu Waszym i Waszego dziecka rozpoczyna się nowy, jakże ważny etap - edukacji przedszkolnej. Stajecie Państwo przed wyborem placówki, do której chcecie zgłosić swoje dziecko.

 

Aby Państwu pomóc przybliżymy zasady rekrutacji.

 

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci już uczęszczających do przedszkola pobierają w przedszkolu deklarację o kontynuacji wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2020/2021 i wypełnioną składają u dyrektora placówki w terminie do 24 stycznia 2020 r.
Zgodnie z ustawą o systemie oświaty do publicznego przedszkola w pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci zamieszkali w Gminie Miasta Czarnków, w przypadku dysponowania wolnymi miejscami, do przedszkola można przyjąć dzieci spoza Gminy Miasta Czarnków.

 

Postępowanie rekrutacyjne:


Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca jest prowadzone na wniosek rodziców/prawnych opiekunów.

Druk wniosku wraz ze stosownymi oświadczeniami można otrzymać w sekretariacie placówki lub pobrać ze strony internetowej: www.przedszkole1.czarnkow.pl

Wypełniony wniosek należy wydrukować, podpisać i złożyć w siedzibie przedszkola przy ul. Wronieckiej 13 w Czarnkowie w terminie do 13 marca 2020 r.


Harmonogram postępowania rekrutacyjnego do przedszkola:

  1. Od 20 stycznia do 24 stycznia rodzice dziecka składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim Nr 1 „Bajkowy Świat” w Czarnkowie.
  2. Od 10 lutego rozpoczyna się postępowanie rekrutacyjne:


od 10 lutego do 13 marca - wydawanie i przyjmowanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola,
od 23 marca do 26 marca - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnienia przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
27 marca - godz. 9.00 opublikowanie na tablicy ogłoszeń przedszkola listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,
od 30 marca do 3 kwietnia - pisemne składanie potwierdzenia przez rodzica/ opiekuna prawnego woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia,
4 kwietnia podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. 

Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji dzieci do Przedszkola Miejskiego Nr1 „Bajkowy Świat” w Czarnkowie

 

Data dodania: 2017-01-12 21:28:01
Data edycji: 2020-02-10 07:59:33
Ilość wyświetleń: 3348
Godło
Kontakt

64-700 Czarnków

ul. Wroniecka 13

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej