Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Plan współpracy z rodzicami

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI na rok szkolny 2018/19 w Przedszkolu Miejskim nr 1 „Bajkowy Świat” w Czarnkowie

 

 

Działanie

Sposób realizacji

Termin realizacji i osoby odpowiedzialne

Poznanie środowiska rodzinnego dziecka

 • Analiza wniosków w sprawie przyjęcia do przedszkola

 

 • Uzyskanie i analiza deklaracji rodziców na:

- odbiór dzieci z przedszkola{upoważnienia]

- uczestnictwo w religii dz.

5-6 letnich

- umieszczenie zdjęć na stronie www.przedszkole1czarnkow.pl

- wycieczki autokarowe

- badanie specjalistyczne np.:diagnozy logopedyczne

- uczestnictwo w zajęciach otwartych

 

 • indywidualne rozmowy z rodzicami inicjowane przez nich lub nauczyciela

 

 •  prowadzenie obserwacji rozwoju

dziecka w przedszkolu

 

 • Stworzenie kącików rozwijających kreatywność dzieci

analiza wniosków po naborze

dyrektor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wrzesień

nauczycielki grup

 

   

 wg potrzeb

nauczycielki

 

 

wg potrzeb

nauczycielki

 

nauczycielki grup

wg potrzeb

Pedagogizacja rodziców – pomoc psychologiczno pedagogiczna

 • Udział rodziców w dniach adaptacyjnych

 

 • udział rodziców w zebraniach ogólnych i grupowych - przekazywanie informacji o wynikach diagnozy wstępnej i końcowej dziecka 

 

 • udział rodziców w organizowanych zajęciach otwartych i pokazowych

 

 • prezentacje prac dzieci

  

 • systematyczne prowadzenie kącików informacyjnych dla rodziców

 

 

 • prowadzenie strony internetowej dla rodziców

 

 • organizowanie pogadanek, wykładów w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej rodzicom

 

 • przekazywanie rodzicom artykułów wg uznania i potrzeby

 

 • prowadzenie w holu głównym kącika dla rodziców – informacje o realizowanych działaniach w ramach koncepcji pracy przedszkola 2018/19 (gazetka tematyczna) „Kreatywny każdy z nas - niech ciekawszy będzie świat“

 

nauczycielki

dyrektor

rodzice

cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nauczycielki grup

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bernadeta Słaboszewska

Pozyskiwanie rodziców do współpracy

 • Zapoznanie rodziców z ofertą edukacyjną przedszkola

 

 • wybór członków Rady Rodziców i trójek grupowych

 

 • udział rodziców podczas wycieczek i pikników

 

 • przygotowanie i gromadzenie rekwizytów i strojów do przedstawień i tańców

 

 

 • udział rodziców w przedstawieniach przedszkolnych

 

 • zachęcanie rodziców do udziału w akcjach charytatywnych ( gór grosza, nakrętki.....)

 

 • promowanie akcji „ Cała Polska czyta dzieciom”

  

 • zachęcanie rodziców do udziału w zabawach i zajęciach wyzwalających kreatywność dzieci

 

 • zachęcanie do czynnego udziału w konkursach plastycznych dzieci i rodziców

zachęcenie rodziców do udziału w przedstawieniach „Rodzice-dzieciom“

 

wrzesień

dyrektor

nauczycielki

rodzice

 

 

cały rok

 

 

cały rok

 

 

 

 

cały rok

 

 

 nauczycielki

cały rok

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

nauczycielki

cały rok

 

 

 

 

 

Pozyskiwanie rodziców do wzbogacania bazy materialnej przedszkola i grup

 • Przedstawienie rodzicom potrzeb przedszkola i grup

 

 • zachęcanie do sponsoringu na rzecz przedszkola np.:

- pomoc w pracach remontowych

- realizowanie imprez i przedsięwzięć zgodnie z przyjętym harmonogramem

 

 • pomoc materialna rodzinom ubogim

 

 • zbiórka zabawek i książek dla dzieci z rodzin ubogych

 

 • dostarczanie przez rodziców materiałów zgodnie z potrzebami grupy

cały rok podczas zebrań i rozmów indywidualnych

 

 

  

 

cały rok

 

 

 

dyrektor

 

 

grudzień, maj

 

Data dodania: 2018-04-17 13:23:48
Data edycji: 2018-09-14 10:42:55
Ilość wyświetleń: 319
Godło
Kontakt

64-700 Czarnków

ul. Wroniecka 13

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button