Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Koncepcja pracy

 

Koncepcja pracy przedszkola na rok szkolny

2019/2020

,,JESTEM POLAKIEM - EUROPEJCZYKIEM’’

 

Każdy z nas jest Europejczykiem, bo przynależy do wielkiej rodziny europejskiej. Jednocześnie każdy z nas jest Polakiem, bo Polska leży w Europie.

 

Jesteśmy Polakami, mieszkamy w Polsce, mówimy po polsku, hołdujemy polskim tradycjom. Jednocześnie każdy z nas jest również Europejczykiem. Kultura europejska jest widoczna na każdym kroku w życiu codziennym. Nie zapominamy jednak o naszych korzeniach i tradycjach, które należy kultywować i przekazywać młodszym pokoleniom. Chociaż jesteśmy Europejczykami, musimy zachowywać poczucie odrębności, które charakteryzuje nasz naród. Godło, flaga, hymn - każdy z tych symboli narodowych jest wyjątkowy, jedyny w swoim rodzaju i przynależny naszemu krajowi. Jesteśmy przede wszystkim Polakami, ale nie zapominamy o tym, że nasze państwo leży w Europie i dlatego też nazywajmy się z dumą Europejczykami.

W naszym przedszkolu zapoznajemy dzieci z historią Polski, mówimy o naszym kraju, ukazujemy piękno naszej Ojczyzny. Dzieci wiedzą jak wyglądają granice Polski. Znają mapę Polski i wiedzą z jakimi krajami graniczymy. Dzieci znają hymn i nasze barwy Ojczyste. Jesteśmy również Europejczykami – należymy do Unii Europejskiej, więc zadaniem nauczyciela jest przybliżać dzieciom niektóre wiadomości o innych krajach. Wprowadzenie elementów edukacji europejskiej poprzez zabawę i stosowanie różnych technik plastycznych jest istotne, gdyż dziecko właśnie przez zabawę uczy się i zdobywa nowe doświadczenia, które będą procentowały w późniejszym, dorosłym życiu. Od nauczycieli zależy, w jakie bogactwo duchowe wyposażą swoich wychowanków i jak ukształtują w nich poczucie przynależności do Ojczyzny, w której wzrastają. Na tej podstawie będzie można skutecznie ukazywać miejsce i rolę Polski w zjednoczonej Europie. Na gruncie miłości do Ojczyzny budujemy miłość do Europy, a tym samym rozwijamy tożsamość europejską.

 

 

Realizując plan pracy w roku szkolnym 2019/2020 będziemy:

 1. Organizować działania poszerzające wiadomości i umiejętności z zakresu edukacji europejskiej

 • rozbudzanie uczuć patriotycznych, poszerzanie wiedzy o naszym kraju i niektórych krajach Europy,

 • poznawanie i kultywowanie tradycjom naszego kraju i niektórym tradycjom krajów europejskich,

 • czytanie baśni, bajek i legend popularnych w danym kraju

 

 1. Kształtować uczucie przynależności do Unii Europejskiej jako pełnoprawnego obywatela poprzez:

 • poznanie życia ludzi w wybranych krajach europejskich,

 • zapoznanie dzieci z zarysami kontynentu europejskiego z zaznaczeniem na nim Polski,

 • kształtowanie tolerancji oraz szacunku do przedstawicieli różnych narodowości,

 • pobudzanie poczucia odpowiedzialności za przyjaźń i współpracę między wszystkimi krajami Europy

 

W przekazywaniu wiedzy związanej z koncepcją naszej pracy w przedszkolu pomocne będą takie metody i formy pracy jak:

 • pogadanki na temat różnych krajów europejskich,

 • pokazy i prezentacje dla dzieci o europejskich przedszkolach, wybranych krajach ich położeniach na mapie, tradycjach, flagach, wybranych charakterystycznych zabytkach, potrawach,

 • twórcze działanie – przygotowanie i degustacja charakterystycznych potraw,

 • konkursy plastyczne związane z Europą,

 • różne formy muzyczne np. tańce narodowe,

 • formy plastyczne – wystawy, galerie,

 • pokaz mody – Mediolan, Paryż stolicą mody,

 • nauka języka obcego – j. angielski,

 • nawiązanie kontaktu z przedszkolem z pobliskiego kraju europejskiego

 

Przykłady angażowania rodziców w koncepcję pracy przedszkola

 • przygotowywanie potraw krajów Unii Europejskiej,

 • współudział w tworzeniu strojów karnawałowych – Wenecja miastem kolorowych przebierańców,

 • czytanie bajek, baśni – literatury dziecięcej autorów pochodzących z krajów europejskich

,,JESTEM POLAKIEM – EUROPEJCZYKIEM’’

 

 1. Poszerzenie wiedzy o krajach członkowskich Unii Europejskiej w powiązaniu z ich historią, położeniem geograficznym, walorami przyrodniczymi, tradycjami kulturowymi i obyczajowymi – oglądanie filmów dotyczących danego kraju, zdjęć, książek itp.


 2. Organizowanie dni tematycznych związanych z kulturą krajów należących do Unii Europejskiej (np. ciekawostki kulinarne – poznanie i smakowanie charakterystycznych dań dla danego kraju). 1. Kształtowanie tożsamości narodowej – słuchanie wierszy o tematyce patriotycznej, oglądania symboli narodowych, opisywanie ich. 1. Poznanie hymnu i flagi niektórych krajów europejskich – oglądanie zdjęć i słuchanie hymnu. 1. Kształtowanie rozumienia i tolerancji odmienności kulturowych – rozmowa na podstawie ilustracji, oglądanie filmów dokumentalnych. 1. Wpajanie idei wolności, miłości i równości każdego człowieka. 1. Kształtowanie postaw – przekazywanie właściwych wzorców postępowania – rozmowa na podstawie historyjki obrazkowej. 1. Zdobywanie wiedzy o samym sobie i otaczającej rzeczywistości społeczno kulturalnej. 1. Nawiązanie kontaktu z przedszkolem funkcjonującym w jednym z krajów Unii Europejskiej. Korespondencja listowna lub za pośrednictwem Internetu. 1. Oglądanie filmów, które tematycznie związane są funkcjonowaniem przedszkoli w innych krajach. 1. Organizowanie w salach kącików tematycznych nawiązujących do omawianego kraju. 1. Organizacja obchodów Światowego Dnia Praw Człowieka, Dnia Unii Europejskiej. 1. Wzbogacenie księgozbioru biblioteki przedszkolnej o nowe propozycje literatury dla dzieci z omawianych krajów Unii Europejskiej – głośne czytanie.

 

 

Dziecko odczuwa i wyjaśnia przynależność do narodu; nazywa i rozpoznaje wartości z umiejętnościami i zachowaniami społecznymi, np. szacunek do ojczyzny; szanuje emocje swoje i innych osób; wyraża swoje rozumienie świata; ogląda filmy dydaktyczne; wymienia wybrane kultury innych narodów; akceptuje równość wszystkich ludzi; wie, że jest Polakiem, mieszka w Polsce, mówi po polsku, zna symbole narodowe i stolice; wskazuje na mapie Polskę oraz kraje z nią sąsiadujące; porównuje wybrane tradycje różnych narodów; akceptuje odrębność ludzi różnych narodów; posługuje się nazwą danej wspólnoty; rozpoznaje jej godło; wymienia nazwy wybranych państw członkowskich Unii Europejskiej; zna kulturę, zwyczaje i tradycje; zna wybrane zabawy dzieci różnych narodów; porównuje tradycje różnych narodów; wykazuje się tolerancją; rozumie, że mowa nie tylko łączy, ale też różnicuje ludzi; przestrzega zasad kulturalnego spożywania posiłków.

 

 

Data dodania: 2018-04-17 13:07:28
Data edycji: 2019-09-18 14:51:56
Ilość wyświetleń: 647
Godło
Kontakt

64-700 Czarnków

ul. Wroniecka 13

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button