Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Koncepcja pracy

 

Koncepcja pracy przedszkola na rok szkolny

2018/2019

Kreatywność jest wyjściem poza wyobraźnię, bo wymaga, żeby daną rzecz rzeczywiście wykonywać, a nie tylko myśleć o niej.”

 

Kreatywny każdy z nas – niech ciekawy będzie świat”

 

Działalność twórcza wymaga projektowania, zmieniania i przekształcania. Polega na nieustannym zdobywaniu czegoś nowego, pokonywaniu barier, które na pierwszy rzut oka wydają się trudne do przekroczenia. Jednak w świecie kreatywności nie ma rzeczy niemożliwych.

Kreatywność pozwala odnajdywać nowe aspekty w tym co znane i bliskie, ale też stawia w obliczu tego co nowe. Myślenie kreatywne zakłada odejście od szablonowego sposobu myślenia. Dziecko myślące w ten sposób potrafi dostosować się do każdej sytuacji.

W małym dziecku tkwią nieograniczone pragnienia zdobywania wiedzy i poznawania otaczającego go świata. Bowiem każde dziecko rodzi się mistrzem kreatywności. Twórczość wzbudza również dość silne emocje i motywację do dalszej pracy. Dziecko jest twórcze w określonych, sprzyjających twórczości sytuacjach oraz położeniach. Dlatego też potrzebuje wsparcia, aby zaczęło się twórczo bawić. Rolą rodziców jak i nauczycieli jest stwarzanie dziecku przede wszystkim przestrzeni i dawania odpowiednich narzędzi do rozwoju jego wyobraźni. Ma to ogromne znaczenie, ponieważ w trakcie ekspresji dziecko ma możliwość wyrażania samego siebie.

Naszym zadaniem jest poszerzanie horyzontów dla dzieci w sposób jak najbardziej atrakcyjny, poprzez stosowanie różnorodnych zadań w formie zabawy.

 

Realizując plan pracy w roku szkolnym 2018/2019 będziemy:

 

 • stwarzać dziecku przestrzeń do działania

 • angażować wszystkie zmysły dziecka do działania oraz zabaw ruchowych i manualnych

 • wzbudzać w dziecku kreatywne myślenie

 • pobudzać wyobraźnię dziecka oraz jego naturalną potrzebę działania

 • inspirować do twórczego działania w zabawie

 • stosować strategię stymulowania muzycznej twórczości i kreatywności dzieci

 • angażować rodziców do aktywnej i twórczej pracy z dzieckiem

 

Przykłady angażowania rodziców w koncepcję pracy przedszkola:

 

 1. udział rodziców w warsztatach Bożonarodzeniowych,

 2. współudział w pokazie mody „stworzony z papieru i plastiku”,

 3. uczestnictwo w zajęciach otwartych rozwijających kreatywność dzieci i rodziców

 

W przekazywaniu wiedzy na temat kreatywności pomocne będą takie formy pracy jak:

 

 • bliski kontakt z przyrodą

 • zabawy badawcze polegające na eksperymentowaniu i doświadczaniu

 • kontakt ze sztuką, muzyką i malarstwem.

 

Atmosfera, w jakiej przebiega wychowanie i nauczanie, ma niebagatelne znaczenie. Twórczości sprzyjają: klimat otwartości, unikanie nadmiernej krytyki, plastyczność przebiegu procesu dydaktycznego oraz indywidualne podejście do każdego wychowanka. Atmosfera, jaka panuje w przedszkolu, jest w dużym stopniu warunkiem powodzenia podejmowanych działań twórczych.

 

Zatem świat dziecka powinien być radosny, przepełniony atmosferą tworzenia. Powinien być miejscem, w którym dziecko może rozwinąć swoje skrzydła wyobraźni. Naszym celem jest przede wszystkim wyzwalanie w dziecku chęci tworzenia według jego własnego pomysłu i inicjatywny oraz stwarzanie mu odpowiednich warunków do swojej aktywności.

 

Wspólne zaangażowanie zarówno nauczycieli jak i rodziców w procesie rozwijania kreatywności u dziecka, pozwoli na osiągniecie sukcesów w różnych aspektach jego działania.

 

Data dodania: 2018-04-17 13:07:28
Data edycji: 2018-09-14 10:38:29
Ilość wyświetleń: 361
Godło
Kontakt

64-700 Czarnków

ul. Wroniecka 13

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button