Oddział V „Krasnale”


Nasza grupa liczy 25 dzieci:
11 – dziewczynek
14 – chłopców
2012r - dzieci 5 - letnie - 14 osób
2011r - dzieci 6 - letnie - 11 osób

    Nauczycielki w grupie to Katarzyna Just i Alina Szczublewska. Pomoc nauczycielek – Hanna Łazowska.
Codziennie przeprowadzane są zajęcia wychowawczo-edukacyjne w oparciu o podstawę programową. Każdego dnia przed śniadaniem odbywają się ćwiczenia poranne, a dwa razy w tygodniu ćwiczenia gimnastyczne. Język angielski i religia odbywają się 2 razy w tygodniu i trwają 30 min Każdego dnia  wychodzimy na świeże powietrze. W grupie obowiązuje „Kodeks dobrego kolegi”. Dzieci uczą się odpowiedzialności, porządku, szacunku do innych, obowiązku wywiązywania się z powierzonych zadań. Staramy uczyć się umiejętności współdziałania z innymi dziećmi i dorosłymi.
Chcemy odpowiadać na zadawane przez dzieci pytania „ a dlaczego” dążąc do poznania tego - co dla nich nowe, do wyjaśnienia tego - co niezrozumiałe.
Pragniemy uczestniczyć razem z dziećmi w odkrywaniu małych i dużych tajemnic, towarzyszyć im w zaspokajaniu ciekawości świata i w ten sposób przygotować ich jak najlepiej do nauki w szkole.
Chcemy czynić to tworząc odpowiednie warunki, otoczenie oraz prowadząc zajęcia poprzez które każde dziecko będzie mogło rozwijać swoje zainteresowania, zdolności i umiejętności.
Swoje relacje chcemy opierać na wzajemnym szacunku i zaufaniu, by każde dziecko czuło, że jest kimś wyjątkowym, ważnym dla nas, by wierzyło w swoje szanse i możliwości.